Taxatie

Voor uiteenlopende zaken kunt u een inzicht in de waarde van een bepaald onroerend goed nodig hebben. Afhankelijk van de reden heeft u een taxatierapport nodig. Voor een indicatie voor eventuele verkoop geven wij gratis een vrijblijvende waardebepaling af. Voor verdeling en bepaling van successierechten werken wij nauw samen met de belastingdienst en is een minder uitgebreid taxatierapport vereist.

Op Ameland zijn een aantal taxateurs die bevoegd zijn om op Ameland taxaties te verrichten voor de NHG die door het NWWI of Taxateursunie gevalideerd dienen te worden. De meeste banken eisen tegenwoordig zo’n validatie.

Via ons contactformulier kunt u direct een taxatie aanvragen door het formulier volledig en correct in te vullen.