Privacyverklaring AVG

Om ons werk te kunnen doen, hebben wij een aantal persoonlijke gegevens van u nodig. Hier kunt u lezen waarvoor wij uw gegevens gebruiken en hoe wij ze bewaren.

Informatieaanvragers:
Wanneer u informatie aanvraagt via het contactformulier op onze website of rechtstreeks via info@koudijs-ameland.nl worden de door u verstrekte gegevens gebruikt om u van de gevraagde informatie te voorzien: u wordt gebeld of u ontvangt een mail. Uw aanvraagmail wordt digitaal bewaard bij het archief van de woning, over welke u informatie aanvraagt. De computer is beveiligd met een wachtwoord en een inlogcode. Backups worden bewaard in een Europese cloudomgeving.
Wanneer u telefonisch algemene informatie aanvraagt, worden uw gegevens niet bewaard. Vraagt u specifieke informatie aan over een bepaalde woning, dan worden uw telefoonnummer en mailadres opgeslagen in een met vingerafdruk beveiligde telefoon. Wanneer wij u een mail sturen, dan wordt die bewaard als boven omschreven.

Kopers:
Om een koopovereenkomst te kunnen maken, worden uw NAW-gegevens gevraagd, evenals uw geboortedatum en –plaats. Ook vragen wij u uw burgerlijke staat, e-mailadres en telefoonnummer te verstrekken. De koopovereenkomst wordt gebruikt om verkoper en koper te laten tekenen. Deze wordt aan verkoper en koper verstuurd en doorgestuurd naar de door koper gekozen notaris. Een door verkoper en koper getekende koopovereenkomst wordt digitaal bewaard, zie boven. Een papieren versie wordt bewaard in een dossier. De dossiers worden bewaard in afgesloten dossierkasten. Hetzelfde geldt voor de door koper ondertekende ontvangstbevestiging. Er wordt een kopie van uw ID-bewijs gevraagd, waarop uw pasfoto en BSN-nummer zijn afgedekt. Deze wordt uitsluitend doorgestuurd aan de betreffende notaris. In ons archief wordt deze uitsluitend digitaal bewaard. (zie boven).

Verkopers:
Om een koopovereenkomst te kunnen maken, worden uw NAW-gegevens gevraagd, evenals uw geboortedatum en –plaats. Ook uw burgerlijke staat, e-mailadres en telefoonnummer. De koopovereenkomst wordt gebruikt om verkoper en koper te laten tekenen. Deze wordt aan verkoper en koper verstuurd en doorgestuurd naar de door koper gekozen notaris. Een door verkoper en koper getekende koopovereenkomst wordt digitaal bewaard, zie boven. Een papieren versie wordt bewaard in een dossier. De dossiers worden bewaard in afgesloten dossierkasten. Er wordt een kopie van uw ID-bewijs gevraagd, waarop uw pasfoto en BSN-nummer zijn afgedekt. Deze wordt uitsluitend doorgestuurd aan de betreffende notaris. In ons archief wordt deze uitsluitend digitaal bewaard. (zie boven).

Zakelijke verkopers / kopers:
Van zakelijke verkopers en kopers worden naast de persoonlijke gegevens de gegevens van de KvK gevraagd, evenals een UBO-verklaring. De gegevens worden uitsluitend doorgestuurd naar de door koper gekozen notaris. De gegevens worden digitaal bewaard, zie boven.

Websitebezoek
Van bezoekers van onze website worden statistieken bijgehouden. Het aantal bezoekers per dag, het aantal bezoekers per regio, de gemiddelde tijdsduur per bezoeker, het gemiddelde aantal pagina’s dat wordt bezocht en de meest gebruikte zoektermen worden geregistreerd. Dit programma is beveiligd met een inlogcode en een wachtwoord. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden.